Học bổng hấp dẫn dành cho tân sinh viên năm 2019

7/1/2020 15 lượt xem
Học bổng tài năng – Mức học bổng 300% học phí áp dụng cho thí sinh là thành viên đội tuyển thi Olympic quốc tế hoặc châu Á; thành viên đội tuyển thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế ... 

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020

6/1/2020 24 lượt xem
Năm 2020, Trường ĐH Phenikaa tuyển 1720 chỉ tiêu cho 19 ngành học thuộc 04 khối ngành: Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ; Sức khỏe; Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn.  

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

22/3/2019 133 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân ... 

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kế toán

21/3/2019 109 lượt xem
Kế toán có vai trò quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp, giúp chúng ta có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.  

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

19/3/2019 122 lượt xem
Cử nhân Luật Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn phòng luật sư. Làm ... 

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

19/3/2019 108 lượt xem
Ngành học này nghiên cứu quá trình quản lý một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chương trình chuẩn bị kiến thức quản lý trong kinh doanh, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề trong doanh nghiệp, tổ ... 

Học bổng năm 2019

3/3/2019 144 lượt xem
Năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA có 4 mức học bổng giá trị cao với số lượng không giới hạn cho tân sinh viên, gồm Học bổng tài năng, Học bổng xuất sắc, Học bổng toàn phần và Học bổng ... 
12

Học bổng hấp dẫn dành cho tân sinh viên năm 2019

7/1/2020 15 lượt xem
Học bổng tài năng – Mức học bổng 300% học phí áp dụng cho thí sinh là thành viên đội tuyển thi Olympic quốc tế hoặc châu Á; thành viên đội tuyển thi Khoa học kỹ thuật (KHKT) quốc tế ... 

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Phenikaa năm 2020

6/1/2020 24 lượt xem
Năm 2020, Trường ĐH Phenikaa tuyển 1720 chỉ tiêu cho 19 ngành học thuộc 04 khối ngành: Khoa học- Kỹ thuật và Công nghệ; Sức khỏe; Kinh tế và Khoa học Xã hội và Nhân văn.  

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

22/3/2019 133 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân ... 

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kế toán

21/3/2019 109 lượt xem
Kế toán có vai trò quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp, giúp chúng ta có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.