Biểu mẫu hồ sơ tuyển sinh

27/2/2019 255 lượt xem
Khoa Kinh tế - Tài chính, kính gửi Mẫu biểu Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành theo file đính kèm. Học viên vui lòng tải file và làm theo hướng dẫn.  

Biểu mẫu hồ sơ tuyển sinh

27/2/2019 255 lượt xem
Khoa Kinh tế - Tài chính, kính gửi Mẫu biểu Hồ sơ đăng ký dự thi trình độ Thạc sĩ các chuyên ngành theo file đính kèm. Học viên vui lòng tải file và làm theo hướng dẫn.