Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

22/3/2019 135 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân ... 

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kế toán

21/3/2019 111 lượt xem
Kế toán có vai trò quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp, giúp chúng ta có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.  

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

19/3/2019 125 lượt xem
Cử nhân Luật Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn phòng luật sư. Làm ... 

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

19/3/2019 111 lượt xem
Ngành học này nghiên cứu quá trình quản lý một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chương trình chuẩn bị kiến thức quản lý trong kinh doanh, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề trong doanh nghiệp, tổ ... 

Học bổng năm 2019

3/3/2019 146 lượt xem
Năm 2019, Trường Đại học PHENIKAA có 4 mức học bổng giá trị cao với số lượng không giới hạn cho tân sinh viên, gồm Học bổng tài năng, Học bổng xuất sắc, Học bổng toàn phần và Học bổng ... 

Phương thức tuyển sinh Đại học năm 2019

27/2/2019 122 lượt xem
Khoa Kinh tế - Tài chính thông báo các phương thức tuyển sinh năm 2019  

Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019

27/2/2019 142 lượt xem
Khoa Kinh tế - Tài chính, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 cho các ngành: Quản trị kinh doanh, kế toán, Tài chính ngân hàng, Luật kinh tế, Quản trị văn phòng, Quản trị nhân lực...  

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng

22/3/2019 135 lượt xem
Trong xu hướng hội nhập quốc tế mạnh mẽ, tài chính ngân hàng vẫn là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng hàng đầu tại Việt Nam và là một trong những lĩnh vực có nhu cầu nhân ... 

Giới thiệu chương trình đào tạo ngành Kế toán

21/3/2019 111 lượt xem
Kế toán có vai trò quan trọng trong quản trị tài chính của doanh nghiệp, giúp chúng ta có thể nắm được tình hình hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp.  

Giới thiệu ngành Luật kinh tế

19/3/2019 125 lượt xem
Cử nhân Luật Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn phòng luật sư. Làm ... 

Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

19/3/2019 111 lượt xem
Ngành học này nghiên cứu quá trình quản lý một doanh nghiệp hoặc tổ chức. Chương trình chuẩn bị kiến thức quản lý trong kinh doanh, tư duy hệ thống và kỹ năng thực hành nghề trong doanh nghiệp, tổ ...