Danh sách ứng viên được đề cử tham gia hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA

13/5/2019 269 lượt xem
Ngày 07/05/2019 thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA năm 2019.  

Đoàn nhà khoa học Hàn Quốc thăm và làm việc tại Trường Đại học PHENIKAA

5/4/2019 167 lượt xem
Trong buổi làm việc, GS. LEE đã trình bày tham luận về vật liệu nano cho ứng dụng điều trị ung thư và cảm biến chọn lọc phân tử sinh học.  

Lý do bạn lựa chọn ngành Quản trị kinh doanh

22/3/2019 1040 lượt xem
Ngành QTKD thuộc nhóm ngành kinh tế, là ngành có tính thực tiễn cao và được đào tạo phổ biến ở nhiều trường đại học khắp thế giới, nhưng lựa chọn học ai, học những gì, học như thế nào, ... 

Danh sách ứng viên được đề cử tham gia hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA

13/5/2019 269 lượt xem
Ngày 07/05/2019 thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo Nhà trường đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học PHENIKAA năm 2019.