Giới thiệu ngành Luật kinh tế

3/19/2019 9:52 PM

TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Việc mở rộng quan hệ kinh tế với các nước trong khu vực và trên thế giới là xu thế tất yếu đối với nền kinh tế Việt Nam, đi kèm với đó là hệ thống pháp luật chặt chẽ. Doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực đều không thể thiếu bộ phận pháp lý. Do vậy, ngành luật kinh tế càng trở nên quan trọng. Chương trình đào tạo trang bị kiến thức chung về pháp luật, thực tiễn pháp lý và phương thức vận dụng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh hiện nay. Thông thạo Ngoại ngữ và kỹ năng Tin học đạt chuẩn đầu ra.


TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Cử nhân Luật Kinh tế có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn tại các doanh nghiệp, các cơ quan chính quyền các cấp và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, văn phòng luật sư. Làm trong bộ phận pháp chế của các tập đoàn kinh tế, công ty nước ngoài. Nghiên cứu, giảng dạy về pháp luật kinh tế tại các viện nghiên cứu và các cơ sở giáo dục. Cơ hội trở thành chuyên gia tư vấn luật pháp hoặc tư vấn tài chính độc lập.

 

 

TRẢI NGHIỆM HỌC TẬP

Khối kiến thức chuyên sâu luôn được xây dựng, cập nhật liên tục theo xu hướng phát triển của thực tiễn kinh doanh và pháp luật hiện hành. Đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm, là chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực Luật kinh tế, các cán bộ quản lý về luật tại các doanh nghiệp. Chương trình thực tập tại doanh nghiệp thuộc Tập đoàn PHENIKAA và đối tác ngay từ năm thứ 2. Hệ thống giảng đường, thư viện, phòng máy tính, phòng ngoại ngữ đa năng hiện đại, đạt chuẩn quốc tế.